Zmiana filozofii finansowania systemu edukacyjnego

Edukacja

1. Przedszkola i żłobki dla każdego dziecka

Będę dążyła do tego, aby każde dziecko znalazło miejsce w przedszkolu, szkole oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Instytucje oświaty powinny być gwarancją najwyższej jakości kształcenia, wychowania i opieki.


2. Mniejsze grupy przedszkolne

Na jedną grupę przedszkolną przypada średnio 25 dzieci - chcę zmniejszyć tę liczbę do 20. Mniejsza grupa zapewni optymalny rozwój i indywidualne podejście do każdego wychowanka.


3. Dostęp do psychologa, logopedy, pedagoga w każdym przedszkolu

Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, dlatego, w zależności od potrzeb, zwiększę liczbę psychologów, logopedów i pedagogów przypadających na jedno przedszkole. Dzięki temu każde dziecko będzie miało zapewniony dostęp do szybkiej i profesjonalnej opieki.


4. Zwiększenie liczby etatów pedagogów w przedszkolach

Chcę, by w krakowskich przedszkolach pracowało więcej pedagogów. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli sukcesywnie wzrasta, dlatego zapewnienie profesjonalnej kadry jest sprawą kluczową.


5. Dodatkowe etaty dla nauczycieli języka angielskiego

W wielu krakowskich przedszkolach brakuje nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego. Chcę stworzyć kolejne miejsca pracy dla pedagogów, którzy znają ten język.


6. Większa ilość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne pozwalają w pełni rozwijać zainteresowania uczniów - są okazją do pogłębienia ich pasji i talentów. Zwiększając ilość godzin oraz zapewniając różnorodność zajęć dodatkowych, inwestujemy w przyszłość młodych ludzi.


7. Wydłużenie pracy świetlic

Wielu rodziców nie jest w stanie odebrać swoich pociech ze szkoły przed godziną 18.00, dlatego w miarę ich potrzeb - chcę wydłużyć pracę świetlic.


8. Zwiększenie dodatku wychowawczego dla nauczycieli

Uważam, że praca wychowawcza pedagogów jest niedoceniana, a to właśnie dzięki ich zaangażowaniu rośnie bezpieczeństwo w szkole, to oni pracują na zaufanie uczniów. Jestem pewna, że sprawiedliwe wynagrodzenie zapewni większy komfort pracy. Dlatego chcę zwiększyć dodatek wychowawczy dla nauczycieli, docelowo do 500 zł.


9. Organizacja klas przygotowawczych dla dzieci obcokrajowców

Bardzo ważna jest dla mnie integracja. Dlatego zapewnię dodatkowe godziny języka polskiego dla dzieci obcokrajowców, by ułatwić im adaptację wśród rówieśników.


10. Gabinet pielęgniarski w każdej placówce

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest sprawą fundamentalną, stała opieka medyczna dla dzieci to podstawa. Dlatego zapewniam, że w każdej placówce znajdzie się gabinet pielęgniarski. Będę również dążyła do tego, by w jak największej liczbie placówek oświaty znalazł się gabinet stomatologiczny.


11. Poprawa struktury szkolnictwa ponadpodstawowego w Krakowie

Zakładam, że w trakcie mojej prezydentury każda szkoła traktowana będzie indywidualnie. Profile klasowe tworzone będą zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów oraz rodziców.


12. Ułatwienie współpracy szkół ponadpodstawowych z pracodawcami

Moim celem jest stworzenie systemu, w którym nauka zawodu będzie się odbywała przy wsparciu pracodawców, co ułatwi kształcenie potrzebnych specjalistów. Przewiduję zastosowanie specjalnych ulg podatkowych dla pracodawców, którzy zdecydują się na moje rozwiązania.


13. Uproszczenie procedur oraz poprawa kontaktu pomiędzy miastem a placówkami oświatowymi

Mogę zapewnić, że współpraca prezydenta i Wydziału Edukacji UMK usprawni komunikację z placówkami.


14. Rozwiązanie problemu z parkowaniem przy żłobkach, przedszkolach i szkołach

Planuję wydzielenie specjalnych miejsc do krótkoterminowego zatrzymywania się w okolicach placówek oświatowych - tak, aby każdy opiekun mógł bezpiecznie odebrać swoją pociechę.


15. Krakowska Sieć Edukacyjna

Planuję stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i poglądów, która pomoże wspólnie rozwiązywać istniejące problemy; forum, na którym nauczyciele, dyrektorzy, pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego oraz przedstawiciele miasta będą mogli regularnie się spotykać.


16. Fundusz dla rozwoju nauczycieli

Wysoka jakość edukacji zależy od kwalifikacji kadry nauczającej. Dlatego, dbając o ich rozwój, stworzę specjalny fundusz dla nauczycieli pracujących w Krakowie.


17. Krakowski Instytut Dyrektorów Placówek Oświaty oraz Prezydencka Rada Szkół Wyższych w Krakowie

Te dwa narzędzia będą służyły do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między dyrektorami krakowskich placówek oświaty oraz szkołami wyższymi.


18. "Młodzi bezpieczni"

Jako prezydent zrobię wszystko, abyśmy podjęli systemową walkę o nasze dzieci, celem uchronienia ich od różnych uzależnień. Ten problem dotyczy każdej szkoły i prawie każdego rodzica.