Program "Oddycham Bezpiecznie"

Walka ze smogiem

Chcę konkretnych i sprawniejszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie, dlatego prezentuję Państwu program "Oddycham bezpiecznie", który zakłada:

  1. Powołanie Wiceprezydenta ds. walki ze smogiem

Wiceprezydent ds. walki ze smogiem będzie koordynował współpracę poszczególnych wydziałów, które będą odpowiedzialne za wdrażanie działań mających na celu polepszenia jakości powietrza. Nowa jednostka będzie posiadała własny budżet, dzięki czemu urzędnicy będą w stanie realnie pomagać mieszkańcom Krakowa. Każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie, a zarekomendowane rozwiązania będą finansowane w oparciu o dochody danej rodziny. 

2. Walka z ubóstwem energetycznym

Wymiana pieców węglowych jest koniecznością, ale przy powrocie do pełnej kwoty 100% dofinansowania. Będę dążyła do równoległego rozbudowania świadczeń socjalnych dla osób najuboższych, w tym celu podejmę ścisłą współpracę z MOPS-em.  Co więcej, wprowadzę kompleksowe dofinansowania termomodernizacji budynków. Miasto przeznaczyło na ten cel 23 mln zł - co według szacunków ma wystarczyć na wsparcie 500 domostw. Chcę w najbliższych latach co najmniej potroić tę kwotę. 

3. Promowanie rozwiązań proekologicznych

Będę promowała technologię opartą o energię odnawialną (pompy powietrze-powietrze, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz rozwiązania, które obniżą koszty eksploatacji - dotacje sięgną nawet 80%!

4. Rozbudowa sieci miejskiego ogrzewania

Na chwilę obecną miejska elektrociepłownia jest najbardziej ekologiczną formą ogrzewania domostw, dlatego będę dążyła do podłączenia jak największej liczby mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej (MPEC). 

5. Alternatywne rozwiązania dla komunikacji miejskiej

Będę szukała alternatywnych rozwiązań, które doprowadzą do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Oto działania, które doprowadzą do zmniejszenia smogu w mieście:

  • Budowa metra i trzeciej obwodnicy
  • Rozbudowa parkingów typu Park&Drive i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)
  • Przywileje dla kierowców samochodów elektrycznych, np. darmowe parkingi w strefie B czy możliwość swobodnego przemieszczania się po centrum miasta
  • Rozbudowa sieci ładowarek dla samochodów elektrycznych

6. Całodobowe sprzątanie ulic

Ruch na jezdni powoduje unoszenie się w powietrze szkodliwego kurzu i pyłu zawieszonego, dlatego krakowskie ulice będą systematycznie czyszczone przez służby miejskie. 

7. Korytarze powietrzne

Dokonam precyzyjnego wyznaczenia obszarów przewietrzania miasta i wprowadzę restrykcyjne zakazy ich zabudowy. 

8. Współpraca z sąsiednimi gminami 

Ścisła współpraca z sąsiednimi gminami oraz jednolita polityka komunikacyjna są koniecznością. Chcę rozbudować sieć komunikacji aglomeracyjnej, wyposażając ją w proekologiczne pojazdy.

9. Edukacja młodzieży

W ramach program "Młodzi Bezpieczni" wprowadzę kompleksowe zajęcia edukacyjne, które uwrażliwią młodzież na działania proekologiczne i problemy związane ze smogiem.