Wsparcie dla Kopalni Soli „Wieliczka”

W piątek, 5 marca, Pani Poseł Małgorzata Wassermann obecna była podczas oficjalnego przekazania środków z budżetu państwa na potrzeby prac zabezpieczających, odwadniających, modernizacyjnych i remontowych w Kopalni Soli „Wieliczka”. Tylko w 2021 r. Kopalnia otrzyma na te cele kwotę 85 mln zł, zapewnione dzięki wsparciu Pani Poseł, a pomoc finansową otrzymają także m. in. kopalnie w Bochni, Zabrzu i Tarnobrzegu.

Przeznaczając olbrzymie środki na walkę z pandemią, nie możemy jednocześnie zapominać o wsparciu instytucji stanowiących element dziedzictwa kulturowego Polski.

2021-03-08T11:02:25+01:00 08/03/2021|