Zdrowie - opieka - bezpieczeństwo zdrowotne

Zdrowie

1. Trzeci szpital miejski w Krakowie

Chcę, by przy ul. Kopernika powstał trzeci szpital miejski w Krakowie, wraz z oddziałem ratunkowym, centrum urazowym oraz centrum szybkiej diagnostyki, działający we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. 

Obecnie gmina Kraków jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: im. Narutowicza w Krowodrzy oraz im. Żeromskiego w Nowej Hucie. W obu placówkach znajdują się szpitalne oddziały ratunkowe, które zapewniają świadczenia całemu miastu w ponad 50%. 

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) - obecnie część Szpitala Uniwersyteckiego, to budynek wyspecjalizowany i przygotowany do przyjmowania nagłych przypadków. Udzielana jest w nim szybka i kompleksowa pomocy ofiarom wypadków i zdarzeń masowych. Szacuje się, że placówka obejmuje swoją opieką ponad 3 tys. pacjentów miesięcznie.

Planowane w 2020 rok przeniesienie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia znacznie wpłynie na strukturę placówek medycznych w obrębie Starego Miasta i Kazimierza.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zamierzam utworzyć kolejny szpital miejski, wykorzystując w tym celu budynek CUMRiK-u. Adaptacja istniejącej infrastruktury zapewni Krakowianom wysokospecjalistyczną opiekę medyczną, SOR oraz dodatkowe miejsca dla pacjentów, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na pomoc. 

2. Karta zdrowia mieszkańca Krakowa

Zamierzam uruchomić kompleksowy system informujący o badaniach profilaktycznych dla mieszkańców Krakowa. 

Program będzie finansowany z budżetu miasta, a w swojej strukturze będzie zawierał informacje o prowadzonych na terenie Krakowa badaniach profilaktycznych (finansowanych centralnie i prowadzonych przez gminę). Celem programu jest przeprowadzenie diagnostyki medycznej na wczesnym etapie choroby, co pozwoli na szybkie dobranie odpowiedniej terapii oraz podjęcie skutecznego leczenia.

Przykładowe programy profilaktyczne dla mieszkańców Krakowa będą obejmować:

 • Badania profilaktyczne kobiet 20+
  • rozszerzenie Programu Profilaktyki Raka Piersi o badania USG piersi
 • Badania profilaktyczne kobiet 30+
  • USG  piersi i narządów rodnych
  • Kontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka (osoby z wadą wzroku zgodnie ze wskazaniami lekarza) – raz na 5 lat
 • Badania profilaktyczne kobiet 40+
  • Rtg klatki piersiowej oraz gastroskopia - raz na 5 lat (nałogowi palacze tytoniu - Rtg klatki piersiowej raz na rok)
  • USG narządów rodnych, USG piersi i mammografia - raz na dwa lata
  • Lipidogram (cholesterol i frakcje, trójglicerydy) 
  • Kontrola wzroku
 • Badania profilaktyczne kobiet 50+
  • Kolonoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego) - raz na 5 lat
  • Ginekolog
  • Cytologia, mammografia
  • Kontrola wzroku
 • Profilaktyka młodzieży (11-18 lat)
  • rak szyjki macicy i zakażenia HPV
 • Badanie profilaktyczne mężczyzn 40+
  • Badanie prostaty
  • Prześwietlenie płuc - co 2 lata (palacze według wskazań lekarza)
  • Lipidogram (cholesterol i frakcje, trójglicerydy) - co 2 lata
  • Badanie okulistyczne (kontrola wzroku, badanie dna oka i pomiar ciśnienia śródgałkowego) – raz na rok
 • Badanie profilaktyczne mężczyzn 50+
  • Kolonoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego) - co 5 lat
  • Urolog
  • Badanie słuchu
  • Badanie hormonów tarczycy

3. Działania wspierające bezpieczeństwo zdrowotne

 • Rehabilitacja dla kobiet w ciąży

Będę wspierać profilaktykę oraz łagodzenie dolegliwości, które mogą pojawić się u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Profilaktyka pozwala na utrzymanie komfortu życia oraz stanowi bezpieczny i skuteczny sposób na powrócić do kondycji sprzed ciąży.

 • Dyżur oraz konsultacje pedagoga, psychologa i logopedy w każdej szkole

W trosce o najmłodszych mieszkańców Krakowa, raz w tygodniu, w każdej szkole, swoje dyżury pełnić będą specjaliści dbający o harmonijny rozwój dzieci. Z konsultacji będzie mógł skorzystać każdy wychowanek placówki oświatowej.

 • Nowy miejski Dom Pomocy Społecznej

Wybuduję nowy miejski Dom Pomocy Społecznej - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki temu osoby starsze i schorowane będą miały lepszy dostęp do profesjonalnej i całodobowej opieki. 

 • Przestrzeń do rekreacji dla każdego mieszkańca

W każdej dzielnicy powstanie przestrzeń dla mieszkańców, w której rozlokowane będą urządzenia pozwalające na całoroczną rekreację na wolnym powietrzu (element programu "Przewietrzmy Kraków"). Dzięki temu Krakowianie we własnym zakresie będą mogli odbywać zajęcia ze sprawdzonych technik rehabilitacji ruchowej i pozytywnie wpływać na własny stan zdrowia oraz sprawność ruchową.

 • Informacja o punktach pomocy medycznej działających w nocy oraz w trakcie świąt

Chcę, aby każdy mieszkaniec Krakowa wiedział, gdzie znajdzie pomoc podczas dni wolnych, świąt i w nocy. W tym celu powołam koordynatora medycznego, którego biuro będzie udzielało informacje o dyżurach lekarzy, szpitali i aptek. Usługa będzie dostępna przez 24 godziny na dobę. Zostanie uruchomiona strona internetowa, na której mieszkańcy znajdą ważne informacje na temat placówek medycznych i punktów aptecznych.

 • Lekarz rodzinny jako pierwsza instancja systemu ochrony zdrowia

Chcę, aby każda rodzina miała dostęp do lekarza rodzinnego - kompetentnego koordynatora opieki medycznej, który dzięki sprawnej współpracy z jednostkami miejskimi, będzie mógł zapewnić wysokiej jakości opiekę swoim pacjentom.

 • Dzienne Domy Opieki dla seniorów

Nowe, dzienne Domy Opieki dla seniorów to lepszy dostęp do profesjonalnej opieki dla osób starszych - w ciągu dnia.