Loading...
Małgorzata Wassermann 2019-12-04T15:46:21+01:00

O MNIE

Szanowni Państwo,

nazywam się Małgorzata Ewa Wassermann. Kraków to mój dom. W Krakowie się urodziłam, wychowałam, zdobyłam wykształcenie, tutaj przez lata prowadziłam własną kancelarię adwokacką. Od października 2015 roku jestem posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzięki Państwa zaufaniu, zdobyłam wówczas najwyższy wynik w okręgu nr 13 i piąty, najwyższy wynik w skali całego kraju, uzyskując  81 379 głosów. Przez ostatnie 4 lata ciężko pracowałam na to, żeby okazanego mi zaufania nie zaprzepaścić, W mijającej kadencji Sejmu przewodniczyłam komisji śledczej ds. Amber Gold. Komisja odbyła 129 posiedzeń, przesłuchała 141 świadków i przeprowadziła dwie konfrontacje. Akta główne sprawy liczyły ponad 18 tys. tomów. Same protokoły przesłuchań liczyły ponad 10 tys. stron. Niepodważalnymi efektami trzech lat prac komisji, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, jest postawienie zarzutów 15 dodatkowym osobom, zdobycie potężnego materiału dowodowego dla walczących o odzyskanie utraconych pieniędzy oraz obnażenie przed opinią publiczną licznych nieprawidłowości i patologii w instytucjach państwowych za czasów rządów naszych poprzedników.

Szanowni Państwo, sprawowanie mandatu posła to bardzo ciężka praca, ale wykonanie jej uczciwie i solidnie przynosi bardzo dobre efekty.

Moje biuro poselskie przyjęło w mijającej kadencji ponad 900 spraw zgłaszanych przez mieszkańców całego województwa, a toczące się przed wieloma organami. Moje bezpośrednie interwencje poselskie doprowadziły wiele z tych spraw do pozytywnego zakończenia. W imieniu mieszkańców interweniowałam w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, u Prezydenta Miasta Krakowa i w Urzędzie Miasta Krakowa, w inspektoratach nadzoru budowlanego, w Państwowej Inspekcji Pracy, a także u Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, a nawet Prezesa Rady Ministrów.

W 2018 roku kandydowałam na urząd Prezydenta Miasta Krakowa. W II turze wyborów zagłosowało na mnie 121 000 krakowian. Powstały wówczas mój „Pakt dla Krakowa”, jest jak najbardziej aktualny i wierzę, że dzięki pracy poselskiej będę mogła realizować go dla społeczności lokalnej.

 W wolnych chwilach, których mam tak niewiele, biegam, chodzę na siłownie, pływam, czytam powieści oraz uczę się języków obcych.

W nadchodzących wyborach parlamentarnych po raz kolejny będę liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 13. obejmującym Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski i miechowski.

Tych z Państwa, którzy uważają, że dobrze wykonywałam powierzoną mi przez wyborców pracę, a także tych, dla których przyszłość naszego Państwa i naszego regionu jest ważna, proszę o zaufanie i oddanie na mnie głosu w dniu 13 października 2019 roku.

AKTUALNOŚCI

Czytaj wiecej

KOMISJA ŚLEDCZA DO ZBADANIA PRAWIDŁOWOŚCI I LEGALNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH WOBEC PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY AMBER GOLD

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM